Social Network


welkom@vve-zeerzeker.com
T 010 - 310 50 02

welkom@vve-zeerzeker.com
T 010 - 310 50 02

Dakinstortingen door wateraccumulatie

Instortingen van platte daken door wateraccumulatie. Jaarlijks storten in Nederland ca. 15-20 platte daken in als gevolg van opeenhoping van regenwater en sneeuw. In het verleden kreeg dit fenomeen veel media-aandacht. Zo stortten bijvoorbeeld als gevolg van hevige regenval daken in van zwembaden in Etten Leur en Weesp en de Ikea in Amsterdam in. Ook bezweken een aantal daken als gevolg van sneeuwval. Er is een praktijkrichtlijn verschenen (de zogenaamde Praktijkrichtlijn Platte Daken, feitelijk NPR 6703 geheten) die er voor moet zorgen dat de rekenregels om tot een veilig dak te komen, worden vereenvoudigd. Met dit document proberen we handvatten te geven voor een risico-inschatting van een plat dak tijdens een inspectie. Dat is al lastig genoeg en inspectie op het dak is eigenlijk een voorwaarde. In de praktijk is dat niet altijd mogelijk. Daarbij moet ook worden gerealiseerd dat het in kaart brengen van een aantal factoren specialistenwerk is.

Download het complete FOV-preventiebericht.

Reageer