Social Network


welkom@vve-zeerzeker.com
T 010 - 310 50 02

welkom@vve-zeerzeker.com
T 010 - 310 50 02

Elektriciteit en brandgevaar volgens FOV

In de eenentwintigste eeuw is elektriciteit niet meer weg te denken uit ons bestaan. Elektriciteit is er om ons leven te vergemakkelijken, maar kan ook risico’s met zich mee brengen. Een van die risico’s bestaat uit brandgevaar als gevolg van ondeugdelijke aanleg van of slecht onderhoud aan elektrische installaties en daarop aangesloten arbeidsmiddelen. De vervaardigde preventiebrochure van FOV (Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland) geeft vooral verzekerden, maar ook preventiemedewerkers en medewerkers op acceptatie- en schadeafdelingen van verzekeraars, inzicht in het brandgevaar dat (onverstandig) gebruik van elektriciteit met zich mee kan brengen.

Download de volledige brochure FOV Elektriciteit en brandgevaar.