Social Network


welkom@vve-zeerzeker.com
T 010 - 310 50 02

welkom@vve-zeerzeker.com
T 010 - 310 50 02

Handig! Formulier brandgevaarlijke werkzaamheden

Onder brandgevaarlijke werkzaamheden wordt verstaan werkzaamheden met gebruikmaking van open vuur zoals lassen, snijden, vlamsolderen, verfafbranden, dakbedekken e.d. Vinden deze werkzaamheden plaats laat de uitvoerder van deze werkzaamheden dan het formulier Brand Gevaarlijke Werkzaamheden invullen en ondertekenen. Hierdoor weet u zeker dat de werkzaamheden onder veilige omstandigheden worden uitgevoerd en hiermee de kans op de schade wordt verkleind. In sommige opstalpolissen is het invullen van het formulier zelfs een verplichting. Indien hier niet aan is voldaan kan dit een verhoogd eigen risico betekenen en of zelfs geen dekking voor de schade.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download je formulier brandgevaarlijke werkzaamheden hier.