Social Network


welkom@vve-zeerzeker.com
T 010 - 310 50 02

welkom@vve-zeerzeker.com
T 010 - 310 50 02

Over ons

En daarom kiezen VvE's voor VvE ZeerZeker.

Inzichtelijk, overzichtelijk, duidelijkheid, kwaliteit, persoonlijk, met elkaar, preventie, bewustwording... Dit zijn niet zomaar wat woorden. Dit zijn woorden met een doel. Na de VvE vijf-stappen-scan hebben deze woorden voor u inhoud. Samen verzekerd.

Inzichtelijk

In plaats van door polis- en clausulebladen heen te moeten worstelen, krijgt u door middel van de risicoanalyse heel makkelijk inzicht in het huidige verzekeringspakket van uw VvE.

Preventie

Een opstalverzekering is geen onderhoudscontract. Niet alle schaden zijn dus verzekerd. Veel verzekerde en onverzekerde schaden kunnen worden beperkt c.q. worden voorkomen. Vandaar dat wij u vooraf al wat preventie-adviezen willen meegeven.

Persoonlijk

De risicoanalyse wordt indien gewenst met u persoonlijk besproken. In een persoonlijk gesprek kunnen zaken vaak beter duidelijk worden gemaakt en uitgelegd. U krijgt er meer gevoel bij. 

Bewustwording

Niet iedereen is er zich van bewust dat je door simpele maatregelen heel veel ellende kan voorkomen. Achteraf hierop wijzen is altijd het makkelijkst. Vandaar dat wij u vóóraf al bewust willen maken van risico's en eventueel te nemen maatregelen.

Met elkaar

Binnen een VvE hebben alle eigenaren een belang. Alle eigenaren zijn immers gezamenlijk verzekerd. Met elkaar bepaal je dus als eigenaren hoe je met de risico's omgaat en wat je wel en niet wenst te verzekeren.

Duidelijkheid

Na het doorlopen van de vijf-stappen-scan is het voor de VvE duidelijk waar men aan toe is qua verzekeringen, zodat men achteraf niet voor voldongen feiten komt te staan.