Social Network


welkom@vve-zeerzeker.com
T 010 - 310 50 02

welkom@vve-zeerzeker.com
T 010 - 310 50 02

Iedere VvE is anders.

Er bestaat geen basisverzekering voor een VvE, want iedere VvE is anders. Om een goed beeld te krijgen van uw VvE-situatie, hebben wij een VvE-vijf-stappen-scan ontwikkeld. Hiermee maken wij samen met u vrijblijvend een inventarisatie gevolgd door een risicoanalyse.

Stap 1. Inventarisatie

Als eerste verzamelen wij bij u alle gegevens van het huidig bestaande verzekeringspakket. Denk hierbij aan polissen, taxatierapporten, juridische dienstverleningsovereenkomst, gespecificeerde premie-/schadeoverzichten etc.

Stap 2. Analyse

Vanuit de bestaande polissen maken wij een vertaalslag naar een risicoanalyse. Hierdoor krijgt de VvE inzichtelijk welke verzekeringen er zijn afgesloten, wat er verzekerd is, tegen welke premie, eventueel van toepassing zijnde eigen risico's etc.

Stap 3. Advies

We bespreken de risicoanalyse inhoudelijk, waardoor vast komt te staan hoe het verzekeringspakket van de VvE er uit moet komen te zien zodat het aan de wensen en de doelstellingen van de VvE voldoet. De VvE is zich bewust van de gemaakte keuzes met de risico's die hieraan verbonden zijn.

Stap 4. Preventie

Heel veel schaden kunnen door simpele maatregelen worden voorkomen en beperkt. Soms kan het zelfs mensenlevens redden. Mensen zijn zich daar alleen niet van bewust. Wij helpen de VvE's, de bewoners van de VvE's en de beheerders hiermee. Daarnaast heeft het ook invloed op de premiestelling en eigen risico's van polissen. Een VvE met een minder goed schadeverloop betaalt meer premie dan een VvE met een goed schadeverloop.

Stap 5. Bemiddeling

Uiteindelijk kunt u bepalen of u het verzekeringspakket bij ons wenst onder te brengen, zodat wij namens u bemiddelen bij het afsluiten van het verzekeringspakket.

Eigenarenbelang.

Op de opstalverzekering is standaard het volgende verzekerd. Alles wat standaard tijdens de oplevering van het pand aanwezig was in het gebouw. Het verzekerd bedrag van de opstalverzekering is daar ook op afgestemd. Alles wat er daarna door de eigenaren (vanaf de eerste eigenaar tot heden) aan meerwaarde wordt aangebracht, dient men zelf te verzekeren. Denk hierbij aan duurdere keukens, badkamers, en wc’s. (Vaak staat in het taxatierapport de opgenomen waarde van keuken, badkamer en wc) Maar denk ook aan vaste of niet vaste vloeren, lambrisering, zonneschermen, verlaagde plafonds, alarminstallatie, zelf ingebouwde vaste kasten etc etc (een vaste vloer kan wel tot de opstal worden gerekend daar deze aard en nagelvast zit echter dient deze wel meeverzekerd te zijn op de opstalverzekering , dit is standaard niet het geval) Men kan al het overige eigenarenbelang op de opstalverzekering meeverzekeren (toestemming VvE) of op de inboedelverzekering of een aparte eigenarenbelangverzekering. Sluit dus een inboedelverzekering af en houdt rekening met het eigenarenbelang. Als eigenarenbelang voor een vast bedrag is meeverzekerd en bij schade blijkt dat er een veel hoger bedrag verzekerd had dienen te zijn welke nergens anders is verzekerd dan geldt gewoon de onderverzekeringsregel.

LET OP; controleer of de opstalpolis van de VVE een eigen risico heeft. Als dat zo is, geldt dat ook voor het meeverzekerde eigenarenbelang. Wellicht is het dan verstandiger om al het eigenarenbelang zelf op een inboedel of los te verzekeren. Meestal geldt dan geen eigen risico.

Waarde vaststellen.

Het vaststellen van de herbouwwaarde is vaak lastig en ingewikkeld. De herbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om het appartementencomplex vanaf de grond weer in de oorspronkelijke staat op te bouwen. Wanneer de herbouwwaarde niet goed is vastgesteld, kunnen de gevolgen van een calamiteit als brand schrijnend zijn.

Een voorbeeld

Een VvE had het appartementencomplex verzekerd voor €5.000.000,-. Door een forse brand liep het complex schade op van €500.000,-. De schade-expert stelde vast dat de herbouwwaarde voor de brand €7.500.000,- bedroeg. De VvE was dus voor €2.500.000,- onderverzekerd. De schade wordt dan naar rato uitgekeerd. Hierdoor kreeg de VvE: €5.000.000,-: €7.500.000 x €500.000,- = €333.350,-, terwijl de totale schade €500.000,- bedroeg. Het verschil van €166.650,- moesten de eigenaren zelf ophoesten.

Mogelijkheden om de herbouwwaarde vast te stellen op een rij:

Zelf waarde vaststellen

De VvE stelt zelf de waarde vast met hulp van een bouwkundige of aannemer die hier ervaring mee heeft. De VvE geeft deze herbouwwaarde dan door aan de verzekeraar.

Taxatie

De VvE kiest ervoor het appartementencomplex te laten taxeren. Wij vragen offerten op bij diverse taxatiebureau’s. Met het vaststellen van de herbouwwaarde heeft uw VvE 10 jaar lang garantie tegen onderverzekering.

Garantie ‘geen onderverzekering’

Voor kleinere VvE’s is het mogelijk om onder bepaalde voorwaarden de ‘garantie geen onderverzekering’ te sluiten zonder taxatie. Er kan dan gebruik worden gemaakt van een herbouwwaardemeter. Bekijk alle informatie van onderstaand document:

Verplichte VvE verzekeringen

De VvE dient verplicht een opstal en wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. 

Welke verplichtingen heeft een VvE nog meer
  • Inschrijven Kamer van Koophandel
  • Een VvE is verplicht om jaarlijks een minimumbedrag te reserveren voor onderhoud en herstel van het gebouw. De hoogte van het te reserveren bedrag wordt vastgesteld op basis van een meerjarig onderhoudsplan, of is 0,5% van de herbouwwaarde van het complex. Alleen als 80% van de eigenaren akkoord is, kunnen zij afzien van het storten in het onderhoudsfonds. Zij zullen het onderhoud dan van keer tot keer moeten betalen.

Check, check en dubbel check.

Gedurende de tijd dat het verzekeringspakket via ons loopt, houden we de marktontwikkelingen en wetswijzigingen in de gaten. Zonodig informeren wij u of het noodzakelijk is om het verzekeringspakket aan te passen. Dezelfde vijf stappen lopen we bij VvE's met alleen woonappartementen na vijf jaar opnieuw door. Bij VvE's met commerciële ruimten doet we dit zelfs om de twee jaar. Hierbij is de kans op wijziging bestemming veel groter en dit levert dus een extra groot risico op. Ook hier net dat stapje extra.

Handige documenten

Hieronder vindt u documenten voor diverse doeleinden.
Bekijk zelf welke voor u van belang kunnen zijn.