Social Network


welkom@vve-zeerzeker.com
T 010 - 310 50 02

welkom@vve-zeerzeker.com
T 010 - 310 50 02

Verzekerd advies voor de VvE Beheerder.

Eindelijk een vrijblijvende analyse van uw eigen verzekeringspakket.

Consult en Advies.

Ook het verzekeringspakket van de beheerder wordt gratis geïnventariseerd en geanalyseerd door middel van een risicoanalyse. Zo krijgen we inzicht in uw huidige polissen en een overzicht van alle risico’s. Daarna brengen we een gedegen advies uit hoe met de risico’s om te gaan. Wij hebben ook specifieke afspraken met verzekeraars gemaakt betreffende het afsluiten van verzekeringen voor de professionele VvE Beheerder.

Contact opnemen

Mocht u gebruik willen maken van een gratis en vrijblijvende inventarisatie dan kan u telefonisch contact met ons opnemen op 010 310 50 02 of stuur een mail naar welkom@vve-zeerzeker.com.

Check, check en dubbel check.

Gedurende de tijd dat het verzekeringspakket via ons loopt, houden we de marktontwikkelingen en wetswijzigingen in de gaten. Zonodig informeren wij u of het noodzakelijk is om het verzekeringspakket aan te passen. Daarnaast is onze vijf-stappen-scan niet eenmalig.

Na twee jaar ontvangt u weer een nieuwe analyse van uw pakket. De analyse wordt mondeling besproken waarvan een verslag wordt gemaakt. Uw verzekeringspakket voldoet daarna weer aan de eisen die u er aan stelt en van verwacht.

Handige documenten

Hieronder vindt u documenten voor diverse doeleinden.
Bekijk zelf welke voor u van belang kunnen zijn.